Opening De Blauwe Hotspot!

Op dinsdag 8 juni was de officiële opening van Het symposium ‘de Blauwe Leefbare Stad’!

De stad van de toekomst, hoe ziet die eruit? Hoe houden we steden leefbaar nu de klimaatverandering voor meer hoosbuien, wateroverlast, hittestress en droogte zorgt?

Dit waren de vragen die centraal stonden op het symposium ‘De Blauwe Leefbare Stad’. Niet alleen het waterschap is daar iedere dag mee bezig. Ook studenten van het Wellantcollege mbo in Dordrecht zijn betrokken. Het gaat immers ook over hún toekomst.

Tijdens het symposium konden studenten vragen stellen aan o.a wethouder Stam van de gemeente Dordrecht (klimaatadaptatie) en aan Hans Kalle, heemraad waterveiligheid. Ook projectmanager van de Blauwe Hotspot, Joris van der Gun, schoof zelf aan tafel om uit te leggen “wie we zijn en wat we doen.”

Cirkellab is als partner van de Blauwe Hotspot ook betrokken geweest bij de organisatie van het symposium. Jeroen Put onderstreept bij de intro van het symposium het belang van samenwerking én de samenhang van de diverse grote vraagstukken van vandaag met circulair. “de leefbare stad van de toekomst is noodzakelijk voor ons allemaal. En die is alleen mogelijk als we -met elkaar!- de schouders eronder zetten en samen gaan werken. Grote vraagstukken van vandaag, zoals energietransitie, klimaatverandering, hittestress en ook wateroverlast komen samen in die stad. Circulaire economie kan daar een belangrijke rol in spelen!”

Het was op #nationaloceansday een mooi moment om met bestuursvoorzitter Annemarie Moons de Blauwe Hotspot officieel te openen!

Terugkijken? https://prinspetfoods.webinargeek.com/watch/replay/ELfd9eUADwo5pnvbjvkYwVGVXnk/