Eigenaar

“Vanuit een technische achtergrond ben ik altijd op zoek naar concrete praktische oplossingen, voor alles wat ik doe of waar ik mee bezig ben. In mijn gestructureerde benadering van de uitdagingen die voorliggen, weet ik met mijn analytische vermogens mogelijke richtingen van alle kanten te belichten en zo tot een onderbouwde effectieve oplossing te komen. Het belang om zuinig te zijn op onze aarde, de ons beschikbare grondstoffen optimaal te benutten en afval zoveel als mogelijk te voorkomen, is voor mij evident. Daarom zet ik mij 100% in om samen met onze klanten stappen te zetten richting een 100% circulaire economie.”