Eigenaar

“Met een achtergrond in econometrie, politiek en duurzaamheid gaf de introductie van het begrip circulaire economie in 2011 mij de handvatten om kennis, passie en overtuiging te verbinden. Economie gaat niet alleen over geld, maar over welvaart en welzijn – hier en nu, later en elders in de wereld. Een circulaire blik gaat daarbij over méér dan efficiency, maar behoud van waarde in alle dimensies en schaalniveaus: van de wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelen tot lokaal hergebruik, sociale inclusiviteit en waterbeheer in de wijk. Vanuit kennis, inzicht en transitievisie, verbind ik daarin graag de grote maatschappelijke ontwikkelingen met lokale kansen, uitdagingen en oplossingen. Door samenwerking met en tussen overheden, instellingen en bedrijven: een nieuwe, circulaire economie te midden van de derde industriële revolutie houdt zich immers niet aan grenzen. Niet van landen, steden of wijken, niet tussen organisaties en niet tussen portefeuilles of doelstellingen. De verbinding sluit de cirkels!”