Circulaire scan geeft hotel ARA handelingsperspectief voor (nog meer) circulaire stappen!

Gemeente Zwijndrecht is overtuigd van de noodzaak van een transitie naar een circulaire economie. Zij wil tegelijkertijd de lokale economie stimuleren. Hierdoor ontstond het idee om via een ‘loting’ een zogenaamde circulaire scan te overhandigen aan één van de lokale bedrijven. Na een artikel, met dit aanbod, in de Nieuwsbrief ‘Zwijndrecht Onderneemt’, is het bedrijf Hotel ARA hiervoor geselecteerd. Cirkellab heeft contact gezocht met haar algemeen directeur Bart van Breukelen en vervolgens is deze scan uitgevoerd.

Deze ‘circulaire scan’ is vooral bedoeld om de ondernemer te informeren én te prikkelen tot (nog) meer duurzame c.q. circulaire maatregelen. Twee gesprekken tussen Cirkellab en Hotel ARA én beperkt aanvullend onderzoek heeft 44 (‘rijpe en groene’) aanknopingspunten opgeleverd. Het is uiteraard aan de ondernemer zelf om te bepalen, of en wanneer bepaalde aanknopingspunten verder worden onderzocht en/of worden uitgevoerd.

Wij hebben geconstateerd dat Hotel ARA tot nu toe al veel duurzame maatregelen heeft uitgevoerd en/of serieus heeft overwogen en soms (nog) niet heeft uitgevoerd. Voor het laatste zijn vaak ook legitieme redenen aangevoerd. De directie van Hotel ARA is gedreven door een intrinsieke motivatie én bovengemiddelde kennis van duurzaamheid en/of circulaire economie. Hotel ARA mag al met al gezien worden als een ‘koploper’ en haar gedrag kan zeker ook als goed voorbeeld dienen voor andere bedrijven in Zwijndrecht.

Vanuit Cirkellab hopen wij dat deze circulaire scan hieraan een steentje kan bijdragen.

Wij willen ondernemer Bart van Breukelen veel succes wensen, samen met de medewerkers van Hotel ARA, bij het eventueel opvolgen en verder onderzoeken/implementeren van de genoemde aanknopingspunten. En vooral ook veel plezier daarbij!

Gemeente Zwijndrecht heeft de intentie om de circulaire scan in 2024 opnieuw in te zetten als hulpmiddel en stimulans voor het bedrijfsleven. Binnenkort volgt daar meer informatie over.

Wilt u als ondernemer meer weten over de circulaire scan, bijvoorbeeld voor uw eigen organisatie, neem dan contact op met Cirkellab, via jeroen@cirkellab.nl of 06-38299813