Future Fuels – Herwinbare dieselbrandstof

Nieuws, Projecten

Future Fuels heeft een brandstof ontwikkeld op synthetische basis (dus niet fossiel), die volledig wordt geproduceerd uit herwinbare en duurzame grondstoffen, zoals plantaardige afvaloliën en -vetten. Het milieu is gebaat bij een herwinbare dieselbrandstof met minimale emissie en CO₂-uitstoot, die ook duurzaam is voor bodem en oppervlaktewater. Deze brandstof reduceert de CO₂-uitstoot met maar liefst 80% ten opzichte van gewone diesel. Door een uniek procedé wordt een hoogwaardige en stabiele dieselbrandstof geproduceerd op synthetische basis, die voldoet aan het ISCC-keurmerk. De brandstof is gemarkeerd met een blauwe kleur. Hiermee onderscheidt het zich van de blanke diesel en benadrukt dit het milieuvriendelijke en schone karakter. ISCC-EU ziet erop toe dat de Europese richtlijnen, met betrekking tot duurzame brandstoffen, van de Renewable Energy Directive’s (RED), worden nageleefd:

  • Op sociaal gebied: gelijke rechten voor mannen en vrouwen en wetgeving tegen kinderarbeid;
  • Op maatschappelijk gebied: geen “food for fuel” problematiek en niet voedselprijsopdrijvend;
  • Op milieugebied: oerbossen en -wouden wijken niet voor productie bio-oliën, natuurgebieden blijven intact en worden beschermd en CO₂-reducerend

De brandstof is volledig biologisch afbreekbaar wanneer het in bodem- of oppervlaktewater terecht komt. Daarnaast is het emissiearm (v.w.b. uitstoot stikstofoxide, koolmonoxide, koolwaterstoffen, roet, fijnstof en kooldioxide).

De brandstof wordt nu in de praktijk getest in de Drechtsteden, in een maritieme toepassing (pleziervaart). Er is een wens om ook de smeermiddelen op basis van dit principe te ontwikkelen. Organisaties in de Maritieme Topregio Drechtsteden worden opgeroepen de brandstof te gaan gebruiken en mee te denken v.w.b. nieuwe en nog betere toepassingen, zowel van de brandstof als van de smeermiddelen.