Critical Minds en Cirkellab – CIRCO Design Track

Nieuws, Projecten

Critical Minds, specialist in (maritieme) procesoptimalisatie, en Cirkellab, specialist in circulaire oplossingen, bieden in 2017 een praktijktraining voor (maritieme) bedrijven in de Maritieme Topregio Drechtsteden aan, om de lessen die we tijdens dit actie-onderzoek hebben ontdekt, ontwikkeld en verzameld – om te zetten in concrete verdienmodellen met de bedrijven in de Drechtsteden.

In een circulaire economie kijk je verder dan ‘morgen klaar’. De winst van een product zit hem niet meer in het produceren en verkopen. Want daarna begint het pas. Rond het leven van een product kan op vele manieren waarde worden gecreëerd, voor bedrijven, gebruikers en leefomgeving. Wie zich richt op gebruik in plaats van verbruik, en op het cultiveren van waarde in plaats van alleen het verkopen, herkent nieuwe uitdagingen en businesskansen. Design is daarbij de motor om tot circulaire producten en diensten te komen. CIRCO helpt jou als bedrijf of ontwerper op weg.

Met deze track gaan deelnemers aan de slag om nieuwe kansen te ontdekken en circulaire business in gang te zetten. In actieve workshops komen zij  samen tot nieuwe producten, diensten en businessmodellen.

De eerste training is gepland in september/oktober 2017, met drie keer een eendaagse workshop, verspreid over 2 maanden in een groep van 10 bedrijven (uit de maritieme sector). Elk bedrijf sluit aan met een beslisser en een ontwerper – resulterend in een circulaire propositie, een roadmap voor implementatie, herbruikbare kennis en tools en aansluiting bij de circulaire community.

Klik hier voor meer informatie.