Cirkellab stimuleert, creëert en verbindt in de transitie naar een regionale circulaire economie. “Om deze ambitie waar te maken, hebben we de samenwerking nodig van zowel bedrijfsleven, overheid als onderwijs”. De Raad van Advies (RvA) ondersteunt hierin om de juiste verbindingen te leggen en een effectieve strategie te ontwikkelen. De leden van deze RvA zijn:

Pasfoto Koen

Koen de Snoo, ondernemer (voorheen directeur circulaire economie Ministerie van Infrastructuur en Milieu en loco-gemeentesecretaris Gemeente Den Haag):

“Als je de kans krijgt om bij te dragen aan het sluiten van grondstofketens, in je eigen regio, op een voor het bedrijfsleven profijtelijke manier, dan doe ik dat graag!

Duurzaamheid is me onder de huid gekropen. De afgelopen jaren heb ik met hart en ziel mogen werken aan de Rijksinzet op circulaire economie. Toch is een regionale benadering essentieel, want de markt voor primaire grondstoffen is wellicht mondiaal en veel regelgeving is nationaal, maar het sluiten van ketens en creëren van markten voor secundaire grondstoffen begint lokaal. Op de schaal waar we voorheen ons afval verzamelden en verwerkten.

Het past een RvA bescheiden te zijn en met kritische vragen de creativiteit te stimuleren. Dat geldt zowel de gezonde bedrijfsvoering, maar meer nog de kwaliteit van de advisering door Cirkellab. Wat dat betreft ben ik nu reeds onder de indruk en leren ook wij elk gesprek nieuwe dingen!”

Astrid Kee, lid College van Bestuur STC (Scheepvaart en Transport College):

“Regelmatig word ik door studenten en medewerkers benaderd met de vraag wat wij eigenlijk aan duurzaamheid doen. Natuurlijk scheidt het STC afval en hebben we op onze nieuwbouw een heel park aan zonnecollectoren staan. Maar is het genoeg? En zijn we inventief en innovatief genoeg? En hoe nemen we onderwerpen als duurzaamheid en circulaire economie mee in onze onderwijsprogramma’s? 

Op de scheepswerf waar ik gewerkt heb, keken we vooral naar het tegengaan van het verspillen van materiaal. Dat leverde ook keiharde euro’s op; belangrijk voor een bedrijf. Maar kunnen we in het ontwerp van een schip al rekening houden met hergebruik? En hoe nemen we dat dan op in het onderwijsprogramma, zodat we de medewerker van de toekomst opleiden. 

Met deze vragen in het achterhoofd en mijn eigen (beperkte) ervaring met circulaire economie is het een eer en een kans om de RvA van Cirkellab te mogen versterken. Ik wil graag mijn netwerk in het maritieme bedrijfsleven en het onderwijs inzetten. En door het kritisch en creatief sparren met het team van Cirkellab en de andere leden van de RvA hoop ik bij te kunnen dragen aan een gezonde bedrijfsvoering. Daarnaast hoop ik op een wisselwerking, zodat ik ook mijn organisatie een stapje verder kan brengen als het om het realiseren van circulaire economie gaat.”

Hester Duursema, o.a. operations manager Neanex (voormalig algemeen directeur Koninklijke BLN-Schuttevaer, brancheorganisatie voor de binnenvaart):

“Ik vind het leuk, leerzaam en belangrijk om vanuit mijn ervaring op het gebied van strategie en leiderschap en mijn netwerk o.a. in de maritieme sector deze enthousiaste en vooruitstrevende club verder te helpen en bij te dragen aan een wereld waar volgende generaties, waaronder mijn kindjes (op dit moment 10 weken en 22 maanden) gezond kunnen opgroeien, waar aarde en mensheid meer met elkaar in evenwicht zijn.

Ik ben ervan overtuigd dat een circulaire economie de weg voorwaarts is. De wereldbevolking zal verder groeien en consumptie en vraag naar energie zal nog verder toenemen. Het lineaire systeem zoals we onze economie en samenleving nu grotendeels hebben ingericht is niet houdbaar. Er is echter een alternatief. Waarbij we niet denken in termen van lineaire ketens met aan het eind van de keten een hele grote berg afval, maar in cirkels.

Ikzelf ben bijvoorbeeld aandeelhouder in het initiatief ‘Afval loont’. Hierbij is het uitgangspunt dat afval een grondstof is. Hier zijn we onszelf nog onvoldoende van bewust en onze ketens zijn hierop nog onvoldoende ingericht. Alle afvalbergen bij elkaar leveren nu al voldoende grondstoffen om te voldoen aan onze huidige en toekomstige materiaalbehoefte. Kortom voldoende kansen….maar het vergt wel een andere manier van denken en doen!

Ik hoop dan ook in de RvA dat ik kan bijdragen in de strategievorming, het functioneren van het team en een aantal interessante contacten kan aandragen die weer leiden tot nieuwe projecten ofwel input in/versterking van projecten die al lopen.”