Producten

Hoe ziet mijn bedrijf er over 20 jaar uit in een snel veranderde wereld? Hoe verminder ik de afhankelijkheid van prijsschommelingen- en stijgingen, schaarste rond grondstoffen? Hoe zet ik in op nieuwe business-modellen en markten? Hoe kan ik afval- en reststromen voorkomen, energie reduceren, sociaal kapitaal versterken?

Dergelijke vraagstukken zijn dagelijkse kost voor de vier oprichters van Cirkellab, want een circulaire blik toont ons dat er enorme business kansen zijn. Cirkellab helpt organisaties dit potentieel te benutten door middel van uitdagende workshops, afval- en energiescans, kenniskringen en maatwerkadvies en -projectbegeleiding voor zowel bestaande bedrijven als start-ups. Deze maken de bedrijfsvoering niet alleen duurzamer, maar vaak ook goedkoper, beter, mooier of efficiënter.

De activiteiten van Cirkellab:

diensten Cirkellab

 • Onderzoek 
  Hiermee onderbouwt Cirkellab nieuwe economische inzichten en zienswijzen voor bijvoorbeeld gemeenten en bedrijventerreinen uit de regio. Met concrete duiding geven we richting aan beleid en strategische ontwikkeling.
 • Advies en projectmanagement
  Cirkellab ondersteunt bedrijven en organisaties bij ideeënvorming, ontwerp, realisatie en implementatie van circulaire concepten.
 • Broedplaats voor pilots en start-ups
  Een inspirerende vorm om innovaties en experimenten gezamenlijk, flexibel en laagdrempelig te testen en eventueel op te schalen. Ook begeleidt en stimuleert Cirkellab start-ups rond circulaire economie.
 • Kennisdeling 
  Cirkellab bouwt een ‘community’ waarin we open kennis delen, en meerwaarde biedt voor alle betrokkenen. Ook voor Cirkellab geeft het uitdragen van die kennis weer nieuwe inzichten, contacten en inspiratie tot verdere concretisering en samenwerking.

Ieder bedrijf of organisatie die circulaire kansen wil oppakken, is welkom voor een vrijblijvend gesprek. Cirkellab staat daarnaast altijd open voor een brainstorm, workshop of scan om business-modellen en marktkansen omtrent circulaire economie inzichtelijk te maken. Klik hier voor contact.