Cirkellab is trekker van het platform Cirkelstad Drechtsteden. Cirkelstad maakt werk van steden zonder afval, zonder uitval. Deze slogan geeft exact weer waar het voor staat. Concrete bouw- en infraprojecten en open, innovatieve samenwerking om bijvoorbeeld afval van de één (sloop- en renovatieprojecten) om te vormen tot grondstof voor de ander (nieuwbouwprojecten) met wederzijds economisch én ecologisch voordeel. Met partijen die het verschil kunnen en willen maken en nadrukkelijk kijken naar mogelijkheden tot inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor wie: bouw- en infra (publieke en private organisaties)
Referenties: Cirkelstad Drechtsteden, Bouwprogramma Zuid-Holland
Productfolder

Mark Boschman, architect RoosRos Architecten: “RoosRos is nu een jaar partner van Cirkelstad Drechtsteden. Het partnerschap draagt bij aan onze ambitie om de gebouwde omgeving verder te verduurzamen. Binnen Cirkelstad Drechtsteden treffen we veel gelijkgestemden die zich allemaal inspannen om de circulaire economie verder vorm te geven. Binnen dit netwerk doen we veel kennis op en worden er interessante verbindingen gemaakt. De bijeenkomsten die worden georganiseerd zijn op inspirerende locaties en dragen bij aan een inhoudelijke verbreding van onze kennis en ideeën. We maken hierdoor kennis met de andere Cirkelstad partners en hun ambities, werkwijze en ook hun vraagstukken. We hopen in de komende jaren de onderlinge relaties te verdiepen en daarmee structurele bijdrage te leveren aan de circulaire economie.”