Cirkellab is trekker van het platform Cirkelstad Drechtsteden. Cirkelstad maakt werk van steden zonder afval, zonder uitval. Deze slogan geeft exact weer waar het voor staat. Concrete bouw- en infraprojecten en open, innovatieve samenwerking om bijvoorbeeld afval van de één (sloop- en renovatieprojecten) om te vormen tot grondstof voor de ander (nieuwbouwprojecten) met wederzijds economisch én ecologisch voordeel. Met partijen die het verschil kunnen en willen maken en nadrukkelijk kijken naar mogelijkheden tot inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor wie: bouw- en infra (publieke en private organisaties)
Referenties: Tweedehands bouwmarktSlib- en Grondbank, Circl