Al sinds de oprichting van Cirkellab zien we grote kansen om een substantieel deel van onze ambities tot een regionale circulaire economie te verwezenlijken via samenwerking op bedrijventerreinen. Met de ervaringen en input uit ons ‘Open Lab’ en het internationaal vergelijkend onderzoek naar industriële symbiose van afstudeerder Simon Schotel in […]

Een service model voor een schaarlift, het bieden van belevings- en ontmoetingsplekken van geupcyclede bureaubladen en hergebruik van dakpannen. Enkele, concrete uitkomsten van een regionale CIRCO Track in IJmond, georganiseerd in samenwerking met OV IJmond en de provincie Noord-Holland. De deelnemende bedrijven maakten tijdens een driedaagse workshop circulaire economie concreet […]

Circulaire economie gaat de arbeidsmarkt veranderen en ook nieuwe banen en ondernemerskansen bieden. Daarom namen we onlangs jongeren in Wijkcentrum Staart-West in Dordrecht ‘corona-proof’ mee, in wat die circulaire economie nu inhoudt, maar ook wat dit kan betekenen voor hun studie, baan of eigen onderneming. Dit in het kader van […]

Onlangs vond met zo’n 40 deelnemers de aftrap plaats van een nieuw leernetwerk binnen Cirkelstad. Gemeenten en provincies trekken samen op in de circulaire, inclusieve bouweconomie om op pragmatische wijze oplossingen, aanpakken en knelpunten met elkaar te delen en concrete stappen te zetten. Toewerken naar praktische tooling, leidraden en een […]

De onlangs gehouden online Cirkelstad Drechtsteden bijeenkomst stond geheel in het teken van circulair inkopen & aanbesteden in de infra sector. Voordat we hierop ingingen, verwelkomden we nieuwe partners Julianahaven Recycling, Constructif en de gemeente Hoeksche Waard. Monique van Lent, gemeente Hoeksche Waard: “In de Hoeksche Waard zijn veel bouwplannen. […]

Diverse partijen in Zuid-Holland, zowel marktpartijen als onderwijsinstellingen, zijn onlangs een pilot gestart om te onderzoeken in hoeverre zij de plant kardoen, familie van de artisjokdistel, in haar volle potentieel kunnen gebruiken voor commerciële biobased doeleinden. Tevens wordt bij de teelt ervan getoetst wat de effecten zijn van het verbouwen […]

De gemeente Hoeksche Waard wil meer werk maken van de circulaire economie. Hiervoor heeft Cirkellab, in samenwerking met Metabolic, reststromen in kaart gebracht en bedrijven met elkaar in contact gebracht om lokale ketensamenwerking omtrent dit thema te stimuleren. Kansrijke oplossingen liggen in de bouwsector, houtketen en bedrijventerreinen. “De gewenste ontwikkeling […]

Maximaal benutten van windmolens middels energie opslag, minder verspilling in fundering door betere engineering, modulaire houtskeletbouw en online platform voor hergebruik van speeltoestellen. Enkele, concrete uitkomsten van een regionale CIRCO Track, georganiseerd in samenwerking met Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen (VSO) en de gemeente Sliedrecht. De deelnemende bedrijven maakten tijdens een driedaagse […]

Het afgelopen jaar hebben de bedrijven Cirkellab, Pelican Rouge Coffee Roasters, Selecta en de Dordtse start-up Kwekersgilde de handen ineen geslagen om ‘afval’ her te gebruiken als voedingsstof om oesterzwammen op te kweken. Deze worden vervolgens verwerkt in heerlijke gerechten bij de Dordtse horeca. Hiervoor liep een pilot van maart […]

Gemeente Papendrecht wil de economie in Papendrecht versterken en tegelijkertijd de samenwerking tussen ondernemers verbeteren door middel van de circulaire economie. Dit in samenwerking met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Een circulaire uitdaging die Cirkellab voor Papendrecht is aangegaan door onder meer innovatietafels te organiseren voor bedrijfsleven en onderwijs. Met concrete […]

De eerste Cirkelstad Drechtsteden bijeenkomst van 2020 is achter de rug. We introduceerden het jaarprogramma waarin we samenwerken met de andere Cirkelsteden in Zuid-Holland, verwelkomden nieuwe partners Heijmans, Het Stille Verzet en Wellantcollege en werden geïnspireerd door concrete praktijkcases rondom gebiedsontwikkeling van de gemeente Dordrecht en aannemer Van Wijnen. Kortom, […]

Diverse waterschappen, aannemers, pompenleveranciers en een ingenieursbureau deden onlangs mee aan de CIRCO Track circulaire gemalen, georganiseerd in samenwerking met Unie van Waterschappen. De deelnemers maakten tijdens een driedaagse workshop circulaire economie concreet door een nieuw product of dienst uit te werken, onder begeleiding van Cirkel design en Cirkellab. Zoals […]

11 bedrijven uit Zuid-Holland deden onlangs mee aan de CIRCO Track bouw Zuid-Holland, georganiseerd in samenwerking met BlueCity, gemeente Rotterdam en Rabobank. De bedrijven maakten tijdens een driedaagse workshop circulaire economie concreet door een nieuw product of dienst te ontwikkelen, onder begeleiding van Cirkellab en things get real. Zoals het […]

In de Hoeksche Waard is Cirkellab – in samenwerking met o.a. de Gemeente, Omgevingsdienst en Ondernemersvereniging – hard bezig met een project om Circulariteit en Samenwerking verder te brengen. In dit kader heeft onderzoeksbureau Metabolic een inventarisatie gemaakt van grondstofstromen, heeft Cirkellab een groot aantal gesprekken gevoerd met ondernemers en […]

re-START staat voor opnieuw beginnen. We helpen samen met allerlei partners jongeren die niet meer naar school willen of kunnen naar werk. Dat doen we het liefst samen met ‘circulaire’ bedrijven. Op 1 juli startten de eerste jongeren van re-START bij Coolrec voor een pilot van 6 maanden. Dit bedrijf […]

Als Cirkellab zijn we inmiddels alweer enkele jaren betrokken bij CIRCO als een van de trainers en erg verheugd met de enorme beweging die is gecreëerd, inmiddels zelfs internationaal. Er staat dan ook een boel te gebeuren de komende maanden (alsook jaren). Werk als bedrijf ook een circulaire business propositie […]

De Cirkelstad Drechtsteden-partners kwamen onlangs bij elkaar. Samenwerking was hét onderwerp van de bijeenkomst. “Eigenlijk wisten we het natuurlijk al, maar structurele samenwerking – van het allereerste begin tot aan de uitwerking van het allerkleinste detail – is onmisbaar voor realisatie van circulariteit in de bouw en infra”. Onder begeleiding […]

Sinds half juni is Karin Boot bij Cirkellab gestart. Een welkome en waardevolle aanvulling op ons team! Zij zal in brede zin officemanagement uitvoeren, zoals secretariële en administratieve werkzaamheden en projectondersteuning. “Mijn naam is Karin Boot en ben begonnen als officemanager bij Cirkellab. Vanuit mijn secretariële achtergrond in zowel het bedrijfsleven als […]

Op 20 juni opende wethouder Rik van der Linden van de gemeente Dordrecht het tijdelijke Schapenkoppiekoppie lab. Daarnaast waren er speciale gasten aanwezig. Meneer Van der Ham, een Dordtenaar die het originele Schapenkoppen standbeeld mede heeft gebouwd en medewerkers van de sociale werkplaats Gemiva-SVG groep die plastic doppen verzamelen en […]

Gemeente Dordrecht, RoosRos architecten en Cirkellab organiseren 20 juni een gratis workshop onder de vlag van Cirkelstad Drechtsteden voor bedrijven uit de bouw en infra die circulariteit praktisch willen integreren in hun eigen organisatie. Of het nu gaat om het toepassen van een circulair ontwerp, hergebruik van materialen, inzet van […]

Duurzame catering, energiecoalitie, fietsenplan en nul sigaretten op straat. Organisatoren van uiteenlopende Dordtse evenementen kwamen onlangs bijeen om samen stappen te ondernemen om te verduurzamen, georganiseerd door Cirkellab en de gemeente Dordrecht. Xander Kotvis van Revolution Foundation trapte de bijeenkomst af. Hij vormt festivals en evenementen om in living labs […]

Waterroute heeft recentelijk verbinding gerealiseerd tussen Cirkellab, Hogeschool Inholland en Wellant. Waterroute stimuleert samenwerking tussen uiteenlopende partijen in het onderwijs en bedrijfsleven door het samen oplossen van complexe vraagstukken in het blauwgroene domein, zoals water, klimaatadaptatie en biodiversiteit. De eerste, concrete stappen in deze samenwerking zijn inmiddels gezet. Zo studeert […]

Gemeente Papendrecht, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en Cirkellab werken aan meer circulaire samenwerking in Papendrecht. In dat kader werden eind mei drie innovatietafels georganiseerd rond zonne-energie en duurzame mobiliteit, organische stromen en onderwijskansen in circulaire samenwerking met het bedrijfsleven. Met twintig deelnemers van verschillende bedrijven en organisaties spraken we plenair […]

Van isolatiemateriaal van oude spijkerbroeken, oude frisdrankblikjes als onderdeel van een warmtecollector tot aan energieopwekkende vloertegels. Tijdens de Cirkelstad Drechtsteden bijeenkomst, hadden studenten bouwkunde van het Da Vinci college een generale repetitie voor hun deelname aan de SLIMCirculair wedstrijd die 14 juni zal plaatsvinden. Zij presenteerden uit opdracht van de gemeente […]

Het samenwerkingsverband Schapenkoppiekoppie heeft als doel een eiland zonder plastic (zwerf)afval. Daarom roept zij inwoners van Dordrecht op om doppen van plastic flessen die bijvoorbeeld rondzwerven op straat, in de bosjes, in en om de school, maar bijvoorbeeld ook thuis, bij buren of in de sportkantine, te verzamelen. Van de […]

Dinsdagochtend 2 april begonnen partners en externe contacten van Cirkelstad Drechtsteden de dag met een heerlijk duurzaam ontbijtje bij The Green House in Utrecht. “Daarbij is het goed om te weten dat de oesterzwammen in de eierpannenkoek zijn gekweekt op de koffiedrab van onze koffie. En de kruiden in de […]

De bedrijven Cirkellab, Pelican Rouge Coffee Roasters, Selecta en de Dordtse start-up Kwekersgilde slaan de handen ineen om te werken aan circulaire oplossingen in de regio Drechtsteden. Van koffiedik tot oesterzwam Kwekersgilde is het initiatief van Patrick Asmawidjaja, ondersteund door Thirza Monster van Cirkellab, en richt zich op het hergebruik […]

Binnen het industriële Noordzeekanaalgebied is het belangrijk om de impact op de omgeving te beperken en afval te hergebruiken. Er liggen meerdere rapporten klaar, waarin onderzoekers aangeven dat er kansen liggen bij het hergebruik van afval. Maar in die onderzoeken staan geen concrete resultaten. Reden voor het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied om […]

Onlangs organiseerde de gemeente Dordrecht in samenwerking met Cirkellab een uitdagende sessie om vervolgstappen te zetten in de circulaire toepassingen in de openbare ruimte van onder andere betonklinkers, betonbanden, rioolbuizen, tegels en bankjes. Dit onder de vlag van ‘Toolbox Cirkelregio’ dat uitgevoerd wordt door de partners Royal HaskoningDHV, Cirkellab en […]

Albeka verkoopt een breed assortiment – gebruikt en nieuw – meubilair en artikelen voor op kantoor; van bureaustoel tot complete kantoorinrichting. Cirkellab jaagt de circulaire economie aan en had vanwege de groei van het bedrijf meer kantoormeubilair nodig. Beide partijen hebben de wens dit zo circulair mogelijk te organiseren en […]

De Cirkelstad Drechtsteden partners kwamen opnieuw bijeen om kennis, kunde en inspiratie met elkaar te delen rondom circulaire bouw en infra. Op een bijzondere locatie – een bouwlocatie van Krijgsman Bouw – werden lessen en ideeën gedeeld over duurzame woningbouw, een tweedehands bouwmarkt en hoe we opdrachtgevers kunnen verleiden te […]

We zijn nu zo’n 2 jaar onderweg als Cirkelstad Drechtsteden. In het begin was het aftasten, wennen aan elkaar en leren begrijpen wat nu de opgave was. Want wat is nu eigenlijk circulair bouwen? Gaandeweg worden de projecten tastbaarder en komt er daarmee steeds meer enthousiasme en energie los. En […]

Een groep maritieme spelers kwam onlangs bij elkaar tijdens de CIRCO Circulaire Business en Design Track om te werken aan circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën, begeleid door Cirkellab en Critical Minds. De deelnemers verkenden kansen op een breed terrein; van modulaire en inwisselbare energiesystemen voor baggerschepen waarbij betaald wordt per kilowattuur tot […]

In 2016 sprak de Nederlandse regering de ambitie uit om de economie in 2050 volledig circulair te hebben ingericht. Mede daarom ondertekenden negen gemeenten, drie ministeries en drie kennispartners de City Deal Circulaire Stad. Begin oktober, tijdens de Innovation Expo 2018, droegen de City Deal partners het eindresultaat op aan organisaties die […]

Op 11 november 2016 ondertekenden negen gemeenten, drie ministeries en drie kennispartners de City Deal Circulaire Stad. De afgelopen twee jaar hebben we de verbinding gezocht om lokaal en nationaal tot een circulaire economie te komen. Deze City Deal eindigt in 2018. Op 4 oktober, tijdens de Innovation Expo 2018, […]

Duurzz B.V. – het groene bouwburo – is een allround bouwkundig ingenieursbureau en partner van Cirkelstad Drechtsteden. Zij werken samen met opdrachtgevers als particulieren, bedrijven, aannemers, stichtingen, zorginstellingen en VVE’s om een totaalconcept aan te kunnen bieden bij het verduurzamen, duurzaam onderhouden, verbouwen en vernieuwen van hun vraagstuk. Door hun rijke […]

De Spuihaven in Dordrecht is een prima kweekvijver gebleken voor de ontwikkeling van de WasteShark. Drie maanden lang is de waterdrone getest bij het schoonmaken van het water in de binnenstad. De proef is geslaagd. Aannemer Krinkels schaft de ‘afvalhaai’ nu aan. Dat betekent dat de WasteShark voorlopig blijft varen […]

Naoual Loiazizi vertegenwoordigde als beleidsadviseur Duurzame Stad de gemeente Dordrecht in de City Deal Circulaire Stad, waarvan Cirkellab de projectleider is. Op woensdag 20 juni 2018 lichtte ze de City Deal toe tegenover een breed publiek van internationale toehoorders, in de Smart Cities Seminars ‘Take the lead in the race for smart and […]

Cirkellab organiseert, in samenwerking met de gemeente Papendrecht en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, een kick off ‘Circulaire Economie Bedrijventerreinen Papendrecht’ op donderdag 28 juni. Het doel van de bijeenkomst is om inspiratie op te doen rondom circulaire economie – ook vanuit het eerdere traject op bedrijventerrein Oosteind – en eerste kansen voor […]

Onlangs organiseerde Cirkellab in samenwerking met de gemeente Oud-Beijerland een workshop over een afvalloze gemeente. 100% circulair in 2050, dat is de ambitie. Maar wat betekent dit voor gemeenten zelf als we kijken naar het thema afval? Het doel van de gemeente Oud-Beijerland is om hier dit jaar nog stappen […]

Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied start, ondersteund door de OV IJmond en Greenbiz IJmond, met een pilot circulaire economie op een aantal bedrijventerreinen in de IJmond. Het doel is om praktische kansen in beeld te brengen en die vooral ook in gang te zetten. Niet vanuit idealisme, maar vanuit een economisch verdienmodel. […]

In het kader van het traject ‘Circulaire Samenwerking’ op bedrijventerrein Oosteind in Papendrecht, is door Cirkellab de financiële en technische haalbaarheid onderzocht om van regenwater (opvang op het dak van Gebr. De Koning) zogenaamd ‘demiwater’ (grondstof voor de productie van Oriënza) te maken. De resultaten zijn erg positief en vervolgstappen […]

Dordrecht gaat experimenteren met een aquadrone bij het schoonmaken van sloten en singels in de stad. De zogeheten WasteShark wordt ingezet om (plastic) afval en kroos te verzamelen. De proef is een gezamenlijk initiatief van het waterschap Hollandse Delta, ontwikkelaar RanMarine Technology, aannemer Krinkels, Cirkellab en de gemeente Dordrecht. De […]

Afgelopen week kwamen de partners van Cirkelstad Drechtsteden bij elkaar op een bijzondere locatie om inspiratie, kennis en netwerk te delen rondom circulaire en inclusieve bouw- en infraprojecten. Het overleg vond plaats in een tiny house genaamd Petit Place WikiHouse – een opensource concept dat deels is aangepast door partner […]

De afgelopen paar maanden heeft Cirkellab een traject binnen Waterschap Hollandse Delta (WSHD) uitgevoerd om innovatie aan te jagen: 3 innovatietracks, vele gesprekken en een ‘pitch & pledge’-bijeenkomst waarbij meer dan 65 collega’s betrokken waren. Het traject heeft onder andere geresulteerd in 10 vernieuwende ideeën waarmee het werk van het […]

Vorige week donderdag was er een feestelijke afsluiting van het traject ‘Circulaire Samenwerking’ op bedrijventerrein Oosteind in Papendrecht. In deze laatste Innovatietafel – in een reeks van vier – werd doorgepakt op een aantal lopende projecten en gekeken naar nog meer mogelijkheden voor samenwerking voor 2018 en verder. Wethouder economie […]

Ondernemers in Papendrecht zijn van harte uitgenodigd voor de volgende Innovatietafel op donderdag 14 december van 15 uur tot 17 uur bij gastheer gemeente Papendrecht (Markt 22). Tijdens deze sessie zullen we het traject ‘Circulaire Samenwerking’ op een feestelijke wijze afsluiten met wethouder Anouk van Eekelen, doorpakken op de lopende […]

Op dinsdag 24 oktober stond waterschap Hollandse Delta in het teken van innoveren en dan met name de ‘waarom-vraag’. Waarom zou je überhaupt als waterschap, vanuit je eigen werkveld of persoonlijk oogpunt innoveren? Vanwege een veranderde wereld, klimaatverandering, politieke druk of om het werk daarmee effectiever, slimmer of mooier te […]

Een groep maritieme spelers kwam onlangs bij elkaar in de CIRCO Circular Business Design Track om te werken aan circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën, begeleid door Critical Minds, Cirkellab en Reversed Concepts. De deelnemers verkenden kansen op een breed terrein; van het beheer van reservoirs en hergebruik van baggerslib, modulaire riggings en […]

Dit najaar worden door Cirkellab verschillende Innovatietafels georganiseerd op bedrijventerrein Oosteind in Papendrecht. Tijdens de bijeenkomsten werken deelnemende bedrijven met elkaar aan circulaire businesscases bijvoorbeeld door hergebruik van producten, uitwisseling van energie en reststromen, en delen van kennis, materieel en ruimtes. Innovatietafels ‘Circulaire Samenwerking’ Bij de Innovatietafels worden verschillende casussen […]

Op de Dag van de Stad komen alle grote thema’s aan de orde waarmee steden te maken hebben. Een dag lang komen mensen bij elkaar die dagelijks werken aan toekomstbestendige steden. Bestuurders en ambtenaren, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en wetenschappers, ondernemers en actieve inwoners. Een van de thema’s is de circulaire […]

Samen met Clean Tech Delta en InnovationQuarter organiseert Cirkelstad (waarvan Cirkellab de regionale trekker is in de regio Drechtsteden) ‘Tomorrow cities’ op 26 oktober in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Onze steden maken we natuurlijk circulair wanneer het gaat over de gebouwen en de buitenruimte. En natuurlijk inclusief door de mensen […]

Een stadskantoor op groene energie waar ouderen iedere week mogen komen eten. En een rioolinstallatie die overtollig regenwater omzet in groene stroom. Twee van de winnende ontwerpen die de deelnemers van de eerste Nederlandse Global Cardboard Challenge bouwden van karton. Duurzaamheidscentrum Weizigt was op een zaterdagochtend in oktober drie uur lang […]

Dit najaar worden door Cirkellab verschillende Innovatietafels georganiseerd op bedrijventerrein Oosteind in Papendrecht. Tijdens de bijeenkomsten werken deelnemende bedrijven met elkaar aan circulaire businesscases bijvoorbeeld door hergebruik van producten, uitwisseling van energie en reststromen, en delen van kennis, materieel en ruimtes. De eerstvolgende ontbijtsessie is 12 oktober bij gastheer Gebr. […]

Bijna ieder bedrijf of organisatie doet wel iets aan afvalbeheer; het organiseren van voorzieningen om een aantal stromen netjes te scheiden, het stimuleren dat er niet te veel geprint wordt door de printer maar op enkele afdelingen te plaatsen en het hebben van een degelijk contract met een verwerker zodat […]

In 2050 willen de Drechtsteden energieneutraal zijn. Dat kan door minder energie te gebruiken en alle energie die dan nog nodig is duurzaam op te wekken. Daardoor wordt onze leefomgeving schoner, zijn we minder afhankelijk van derden en blijft het geld dat we uitgeven aan energie veel meer in de […]

Palen gemaakt van vezels, verpakkingen van plantenstengels, biertrays van maiszetmeel, ontvetter van melkzuur met olie uit sinaasappelschillen. De deelnemers aan de circulaire handelsmissie van Cirkellab en Platform Duurzaam Dordrecht kregen een goed beeld van de vele mogelijkheden van biobased produceren. Beide organisaties organiseerden voor het derde jaar een inspiratietocht langs duurzame […]

In de City Deal Circulaire Stad werken 9 steden, 3 ministeries en 3 kennispartners samen aan de versnelling van de transitie naar een circulaire economie binnen de Agenda Stad: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Apeldoorn, Dordrecht, Almere, Venlo, Haarlemmermeer, de ministeries van I&M, BZK en EZ, TNO, Circle Economy en […]

Met het Rijksbrede programma “Nederland Circulair in 2050” zette het kabinet in september 2016, onder leiding van de ministeries van I&M, EZ en BZK een ambitieuze lijn neer richting een circulaire economie: 50% circulair in 2030, 100% circulair in 2050. Wat deze doelstellingen precies betekenen en hoe hier vorm aan […]

Na een succesvolle ‘rondetafel’ voor bedrijven op bedrijventerrein Oosteind houdt Cirkellab vanaf september drie nieuwe Innovatietafels. Tijdens de bijeenkomsten werken deelnemende bedrijven met elkaar aan circulaire businesscases bijvoorbeeld door hergebruik van producten en grondstoffen, uitwisseling van energie, water, rest- en afvalstromen en delen van kennis, materieel en ruimtes. Een bekend voorbeeld […]

Cirkellab heeft onlangs een workshop verzorgt voor zo’n 50 stafmedewerkers van Coolrec uit 4 verschillende landen met als thema circulaire ontwerpstrategieën. Coolrec, dochterbedrijf van Renewi, recyclet al jaren allerlei elektronische apparatuur. Des te meer zijn zij zich er van bewust dat grondstoffen van waarde zijn en streven dan ook de […]

Waarom blijft het toch zo’n uitdaging om de omslag te maken naar de circulaire economie? Dit komt onder andere door onze manier van kijken. We hebben geleerd om naar onze omgeving te kijken als een verzameling van objecten. We worden als consument blij als we de beste kwaliteit of het grootste […]

Op donderdag 15 juni organiseren Cirkellab en Platform Duurzaam Dordrecht de Biobased Handelsmissie 2017 in Bergen op Zoom. Dé ultieme kans om dé eerste of volgende stap te zetten in biobased economy. Er is plek voor 50 gasten, dus wees er snel bij! Samen met ondernemers, politici en onderwijsmedewerkers bezoeken we opnieuw […]

We zijn samen met uiteenlopende experts in de wereld van recycling (ofwel upcycling) van niet-draagbaar textiel gedoken. Schokkende cijfers, enorme uitdagingen, veelbelovende ontwikkelingen en inspirerende initiatieven en ideeën passeerden de revue. In deze blog blikken we terug- én vooruit op de onlangs gehouden Pressure Cooker en Open Lab #Textiel: “Wat […]

Cirkellab organiseert op donderdag 13 april van 15:30 – 17.30 uur een rondetafel ‘circulaire samenwerking’ op bedrijventerrein Oosteind in Papendrecht. Met deze ‘tafel’ gaan de deelnemers samen aan de slag om kansen – zowel economisch, ecologisch als sociaal – inzichtelijk te maken rondom het benutten van elkaars (rest)producten, energie, halffabricaten, […]

Hoe kansen in de circulaire economie bijdragen aan de Maritieme Topregio, heeft Cirkellab onderzocht in opdracht van de Drechtsteden. Dit heeft geresulteerd in een pragmatisch rapport met inspirerende ideeën en projecten van bedrijven uit de maritieme sector. Een expertisecentrum remanufacturing in de Drechtsteden is een van de aanbevelingen uit het […]

Optimaal resultaat in circulaire oplossingen realiseren we als alle producten en onderdelen die geproduceerd worden ook ontworpen zijn voor circulair hergebruik: schepen, installaties, componenten en de materialen waarvan ze gemaakt worden. De basisgedachte hierbij is dat bij ontwerp optimaal rekening gehouden wordt met toekomstige de-montage. Dan kan elk onderdeel van […]

Vandaag 2 jaar geleden is Cirkellab gestart; dus feest! Het was wel met vallen en opstaan, maar we zijn vaker opgestaan dan dat we zijn gevallen en omdat Circulaire Economie ook gaat over ‘delen’ willen wij jullie met deze blog deelgenoot maken van enkele van onze valpartijen… Als ‘start-up’ (is […]

Veel bedrijven zijn bewust of onbewust al bezig met circulair ondernemen, namelijk met refurbishment of remanufacturing van producten. Wat deze twee termen grofweg inhouden is de terugname van eigen producten na gebruik van de consument. Teruggenomen producten worden hersteld, door zoveel mogelijk onderdelen te hergebruiken tot een status die als […]

Cirkellab organiseert op vrijdagmiddag 24 maart een zeer bijzondere editie van het Open Lab bij gastheer Rabobank Drechtsteden in Dordrecht. Het thema is ‘upcyclen van textielstromen’. Heeft u als bedrijf met textiel te maken – denk aan bedrijfs- en werkkleding, bouwmateriaal, interieur-, bed-, of badtextiel – laat dit Open Lab dan […]