Vorige week donderdag was er een feestelijke afsluiting van het traject ‘Circulaire Samenwerking’ op bedrijventerrein Oosteind in Papendrecht. In deze laatste Innovatietafel – in een reeks van vier – werd doorgepakt op een aantal lopende projecten en gekeken naar nog meer mogelijkheden voor samenwerking voor 2018 en verder. Wethouder economie […]

Donderdag 19 januari kwamen bedrijven, onderwijsinstellingen, gemeente en sociale partners bijeen bij gastheer HVC om samen een concrete start te maken met re-ST@RT. De opbrengst was zeer positief waarbij ruim 30 partijen zich hebben gecommitteerd om vervolgstappen te maken: “Het is een samenspel van verschillende aspecten zoals leefbaarheid in de […]

Critical Minds, specialist in (maritieme) procesoptimalisatie, en Cirkellab, specialist in circulaire oplossingen, bieden in 2017 een praktijktraining voor (maritieme) bedrijven in de Maritieme Topregio Drechtsteden aan, om de lessen die we tijdens dit actie-onderzoek hebben ontdekt, ontwikkeld en verzameld – om te zetten in concrete verdienmodellen met de bedrijven in […]

Stichting Behouden Vaart, I Power 3 en Cirkellab gaan met elkaar aan de slag om het probleem van de weesbootjes (in de regio Drechtsteden) aan te pakken. De zogenaamde ‘weesbootjes’ zijn pleziervaartuigen, vaak van polyester, die door de eigenaren zijn achtergelaten in jachthavens, in sloten, etc. De waarde van die […]

Ecoshape wil in de regio Drechtsteden een ‘Building with Nature’ centre  starten, ter inspiratie en kennisdeling voor bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en individuele ondernemers. Ecoshape is de stichting die het publiek-private innovatieprogramma Building with Nature uitvoert. Binnen Ecoshape werken aannemers, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, overheden en NGO’s aan kennisontwikkeling over Building […]

MVO Nederland heeft een innovatieve denktank bij elkaar gebracht vanuit maritieme bedrijven en ontwerpers om de Nederlandse duurzame visie op ‘het schip van 2040’ in beeld te brengen. In samenwerking met o.a. het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt in 2017 een eerste ‘Vademecum’ (boekje) samengesteld waarmee via de ambassades, handelsmissies […]

Remanufacturing is een belangrijk onderdeel in circulaire economie om van producten en onderdelen (bijvoorbeeld machines en motoren) de levensduur te verlengen of onderdelen een nieuw of tweede leven te geven. Een markt die in de Verenigde Staten 30 maal groter (en in de UK 10 maal groter) is dan op […]

Future Fuels heeft een brandstof ontwikkeld op synthetische basis (dus niet fossiel), die volledig wordt geproduceerd uit herwinbare en duurzame grondstoffen, zoals plantaardige afvaloliën en -vetten. Het milieu is gebaat bij een herwinbare dieselbrandstof met minimale emissie en CO₂-uitstoot, die ook duurzaam is voor bodem en oppervlaktewater. Deze brandstof reduceert […]

Stichting Leefwerf De Biesbosch, een burgerinitiatief, realiseert  een levendige stadshaven, met ruimte voor recreatie, waterwonen, werken, maritieme opleidingstrajecten, hoogwaterbestendigheid en duurzame innovatie. Als uitgangspunt is de historische verankering van het gebied genomen, voormalig ‘Scheepswerf en Machinefabriek De Biesbosch N.V.’. Het maritieme karakter van Dordrecht en de Drechtsteden wordt hiermee versterkt […]

NETICS wil in samenwerking met andere partijen haar concept van de Baggerfabriek® uitwerken in de Drechtsteden. Doelstelling is de vrijkomende baggerspecie uit de Drechtsteden-regio te verwerken tot bouwproducten, d.w.z. van bagger (‘afval’) naar bouwelement (‘grondstof’); feitelijk een pure vorm van circulaire economie. De bouwelementen zullen toepasbaar zijn in natuur-, gebieds-, […]

RanMarine – een startup uit Zuid-Afrika en nu onderdeel van het accelerator programma PortXL in Rotterdam – heeft een aquadrone genaamd ‘Waste Shark’ ontwikkeld die oppervlaktewater van sloten, kanalen, rivieren en havens schoonmaakt. Dit kan gaan om plastic, organisch, chemisch afval en kroos. Uit eerdere testen in een haven, i.s.m. […]

Gezien de toenemende wereldbevolking en toenemende activiteiten op het water, stijgen uitdagingen rondom oceanen, zoals de plastic soep. Royal IHC richt zich met een jaarlijks congres ‘Clean Shores, Healthy Oceans’ op internationale wateren. Zij roept daar partijen uit de maritieme sector en daarbuiten op met elkaar kennis uit te wisselen […]

Recycled Park realiseert drijvende parken door plastic zwerfafval van de straat en uit het water te recyclen tot platforms voor op het water. Hierbij wordt voorkomen dat dit plastic natuurgebieden en de stad verder vervuilt. Tevens wordt de doorstroom naar zee beperkt waar het plastic anders versnippert tot kleinere deeltjes. […]

“Onze ambitie is om zoveel mogelijk materialen her te gebruiken, en te zien als grondstoffen. We zijn een jonge onderneming die zich gedreven stort op een sector die vol in ontwikkeling is, maar gaan heel praktisch aan de slag. We zorgen ervoor dat materialen niet in de afvalbak belanden, verwerken […]

Coolrec – E-waste

10-100-1000

De wereldwijde berg e-waste (elektronisch afval) bedraagt 41,8 miljoen ton per jaar. Niet meer dan een zesde daarvan wordt gerecycled. Coolrec in Dordrecht, een dochteronderneming van Van Gansewinkel, is recycler van onder andere afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Zij verwerken rond de 2.400 koelkasten per dag, waarvan 98% van alle […]

KWS Infra heeft, met een van haar vestigingen in Zwijndrecht, onlangs vanuit de ‘Cradle to Cradle’ gedachte, concepten ontwikkeld om van kunststof-restafval bouwmaterialen te maken voor de aanleg van wegen waaronder de PlasticRoad. Gerecycled plastic en kunststof worden verwerkt tot prefab wegdelen, die in z’n geheel worden aangebracht. Door de prefab productie […]

Peute recyclet meer dan 1.000.000 ton papier en 55.000 ton plastic per jaar. Zij hebben onlangs hun CO2 uitstoot gereduceerd met 50% door gebruik te maken van de Containerterminal Alblasserdam, waardoor veel meer transport over water gaat. Maar logistiek kan wat hen betreft nog vele malen efficiënter. Door online koopgedrag […]

Shop&Drop, een jong bedrijf uit Rotterdam, heeft een app ontworpen om consumenten op een andere manier naar afval scheiden te laten kijken. De gratis app zorgt er voor dat het makkelijk én leuk wordt om oude zooi gescheiden te ‘droppen’ tijdens het ‘shoppen’. De Shop&Drop app laat zien waar in […]

Cirkellab heeft goede contacten met de Cirkelstad initiatieven in Rotterdam, Amsterdam en andere startende gemeenten. De visie van ‘stad zonder afval en zonder uitval’ wordt in eerste instantie geprojecteerd op de bouw, waarbij afval uit sloop en renovatie wordt gebruikt als grondstof voor nieuwe bouwprojecten, met inzet van mensen met […]

Aan de rand van de binnenstad van Dordrecht staat een oude ijs- en melkfabriek, genaamd Vakwerk. Een industriële en historische loods opgetrokken in een vakwerkconstructie, gebouwd rond 1900. Robin van der Werff (ontwerper), Rogier Kraaijeveld (architect) en Cirkellab willen van Vakwerk een plek maken waar circulair denken en doen samenkomt. […]

Boer Groep sorteert 450.000 kg. textiel per dag, biedt werk aan ca. 500 productiemedewerkers en sorteert ca. 400 verschillende stromen. Voor 50-60% van de kleding wordt producthergebruik gerealiseerd, de uitdaging ligt met name bij de overige kleding die in aanmerking komt voor materiaalhergebruik. Hiervoor is het bedrijf gestart met de […]

HVC – 100-100-100

10-100-1000

100-100-100, de uitdaging voor huishoudens om 100 dagen afvalvrij te leven. Is het gelukt om 100 huishoudens, 100 dagen, 100% zonder afval te laten leven? In dit experiment lieten inwoners zien dat het mogelijk is om veel minder afval te produceren. Dit deden zij door goed afval te scheiden en […]

De afvalwereld is sterk aan het veranderen. Wat gisteren nog afval was, is vandaag de dag een secundaire grondstof. Dit vraagt om een andere benadering van de wijze waarop er met afval omgegaan wordt. In veel gevallen resulteert dit op de werkvloer in een groot aantal containers voor de diverse […]

In de zorg zijn veel leegstand- en exploitatieproblemen, omdat onder andere zorg en wonen steeds meer van elkaar gescheiden worden. Hiervoor heeft EGM architecten i.s.m. een aantal partners een scan ‘Zorg voor uw vastgoed’ ontwikkeld. Deze procestool voor de zorg analyseert een locatie vanuit vijf verschillende disciplines in een vijftal […]

Afvallogistiek en de verwerking van zowel specifiek ziekenhuisafval als andere afvalstromen, zijn belangrijke aandachts-, arbeids- en kostenposten in de zorg. Eén van de meest opvallende innovaties op dit gebied is de omkering van de afvallogistiek met behulp van Pharmafilter. Het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft had in 2010 de […]

Het doel van Stichting Duurzame Zorg – een jong initiatief in de wijk Wielwijk in Dordrecht – is een netwerk te ontwikkelen met een team van sociaal betrokken mensen op het gebied van o.a. het hergebruik van (zorg) hulpmiddelen en deze te kunnen aanbieden tegen kostprijzen. Te vaak hebben zij […]

Het sociaal, ‘circulair’ denken van KWS Infra (onderdeel van VolkerWessels en waarvan Julianahaven in Dordrecht een zusterbedrijf is) houdt in dat zoveel mogelijk werk- en geldstromen binnen de eigen omgeving gehouden wordt. Het investeringsbedrijf investeert in projecten. Deze projecten worden vervolgens door eigen ontwikkelingsbedrijven uitgewerkt en door eigen bedrijven gerealiseerd. […]