Wisseling in de Raad van Advies

Nieuws

Cirkellab heeft sinds vorig een Raad van Advies (RvA) waarbij de leden ons bijstaan bij strategieontwikkeling, de juiste verbindingen leggen en als ambassadeur optreden. Onlangs namen wij afscheid van een van de leden, Piet Hoogendoorn en verwelkomden we twee nieuwe leden bij de RvA, Astrid Kee en Hester Duursema.

Piet Hoogendoorn – voormalig directievoorzitter Rabobank Drechtsteden – was sinds de oprichting van de RvA een zeer betrokken lid. Zijn enorme ervaring en netwerk hebben Cirkellab een stap vooruit geholpen om bepaalde keuzes te maken. Daarin had hij tevens een toegankelijke en hands-on benadering in het ondersteunen van talentontwikkeling binnen het Cirkellab team, het verzorgen van intro’s bij andere partijen en het aanbieden van benodigde faciliteiten. Vanwege zijn vertrek bij de Rabobank Drechtsteden is er minder verbinding met de regio waar Cirkellab vooral actief is en heeft hij besloten zijn functie bij de Raad neer te leggen.

Gelukkig is de RvA, naast lid Koen de Snoo, snel verrijkt met Astrid Kee (lid College van Bestuur STC, Scheepvaart en Transport College) – en Hester Duursema (o.a. algemeen directeur Koninklijke BLN-Schuttevaer, brancheorganisatie voor de binnenvaart). Beiden hebben zij enorme ervaring in leiderschap en strategieontwikkeling en een nuttig netwerk in onder andere de maritieme sector, een sector waar Cirkellab goede kansen ziet voor circulaire economie.

Astrid Kee: “Ik wil graag mijn netwerk in het maritieme bedrijfsleven en het onderwijs inzetten. En door het kritisch en creatief sparren met het team van Cirkellab en de andere leden van de RvA hoop ik bij te kunnen dragen aan een gezonde bedrijfsvoering. Daarnaast hoop ik op een wisselwerking, zodat ik ook mijn organisatie een stapje verder kan brengen als het om het realiseren van circulaire economie gaat.”

Hester Duursema: “Ik denk dat een regionale aanpak op circulaire economie heel logisch is vanuit de optiek van maximaal waardebehoud van energie en grondstoffen. Met het transporteren gaat volgens mij altijd waarde verloren. Dus hoe minder afstand moet worden afgelegd, hoe beter. Circulaire economie vergt vaak ook samenwerking tussen partijen. Dat is waarschijnlijk makkelijker te realiseren als partijen relatief dichtbij elkaar zitten. Oftewel, regionale schaal is een logisch niveau om de transitie te starten. Als we specifiek naar de Drechtsteden kijken, de maritieme maakindustrie is daar groot, dus hier is ook de vraag naar grondstoffen hoog. Logisch om juist hier een denkomslag te faciliteren dat afval een grondstof is. Daar zie ik met name kansen.”

Meer achtergrondinformatie over de leden van de Raad van Advies, klik hier.