Raad van Advies van Cirkellab officieel van start!

Nieuws

Cirkellab is een jonge organisatie en leert nog iedere dag bij als aanjager van de circulaire, regionale economie. Cirkellab is ervan overtuigd dat een Raad van Advies (RvA) een zeer waardevolle bijdrage kan leveren aan een verdere ontwikkeling van Cirkellab op dit zeer dynamische onderwerp. Daarom zijn zij een RvA gestart met directievoorzitter Rabobank Drechtsteden Piet Hoogendoorn en loco-gemeentesecretaris Gemeente Den Haag Koen de Snoo.

Niet morsen…
Cirkellab, Piet Hoogendoorn en Koen de Snoo hebben in elkaar de ideale match gevonden. Piet Hoogendoorn is vanuit zijn functie geworteld in de Drechtsteden, waarbij de Rabobank als een van de grootbanken circulaire economie ondersteunt in Nederland. Piet Hoogendoorn: “Ik houd persoonlijk niet van verspilling, van ‘morsen’, niet als het gaat om tijd, geld of in dit geval om grondstoffen, energie en arbeid. Circulair ondernemen is gewoonweg ‘slim’ ondernemen.” Koen de Snoo, woonachtig in Dordrecht, heeft veel kennis van de gang van zaken bij de overheid, nu bij de gemeente Den Haag, voorheen als directeur circulaire economie bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Koen de Snoo: “Cirkellab wil ondernemers stimuleren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun aandeel in de vitaliteit van natuurlijk kapitaal als productiefactor, zodat we ook morgen nog ‘in business’ zijn. Bovendien maken ze heel inzichtelijk hoe dat praktisch kan, door sectorspecifieke kennis en voorstellen. Dat spreekt mij aan.”

Circulaire economie doe je samen!
Cirkellab heeft een uitdagende ambitie om binnen 10 jaar, 100 circulaire innovaties en oplossingen te realiseren en daarmee tenminste 1.000 banen, leer- of sociale werkplekken te creëren in de regio Drechtsteden. “Om deze uitdagende ambitie waar te maken, hebben we de samenwerking nodig van zowel bedrijfsleven, overheid als onderwijs. De RvA ondersteunt hierin om de juiste verbindingen te leggen en een effectieve strategie te ontwikkelen. Wij zijn erg blij met de toezegging van Piet Hoogendoorn en Koen de Snoo gezien hun kwaliteiten en expertise. Het eerste werkoverleg was dan ook erg productief en inspirerend”, aldus Jeroen Put, mede-eigenaar van Cirkellab. De leden zullen Cirkellab gevraagd en ongevraagd adviseren over haar plannen en als ambassadeur haar doelstellingen uitdragen.

Uitbreiding
Cirkellab wil de RvA nog uitbreiden met een extra lid die actief is in het bedrijfsleven en affiniteit heeft met het onderwerp. Voor de diversiteit, gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Meer informatie en tips via info@cirkellab.nl.