Netwerk – Actie Grondstoffenmix

Projecten

De afvalwereld is sterk aan het veranderen. Wat gisteren nog afval was, is vandaag de dag een secundaire grondstof. Dit vraagt om een andere benadering van de wijze waarop er met afval omgegaan wordt. In veel gevallen resulteert dit op de werkvloer in een groot aantal containers voor de diverse afvalstromen. Voor de meeste bedrijven en instellingen is dit een schrikbeeld. Netwerk heeft hiervoor een oplossing.

Zij hebben speciale routes voor de inzameling van recyclebare afvalstromen opgezet. Binnen deze routes worden alleen rolcontainers geledigd waarin droge en recyclebare afvalstromen vrijkomen. Deze grondstoffenmix wordt in tegenstelling tot de andere inzamelroutes niet bij de vuilverbranding maar bij hun recyclingbedrijf Korenet aangeleverd. De grondstoffenmix zamelen zij in door middel van rolcontainers die voorzien zijn van een oranje deksel en onderstaande sticker, zodat voor iedereen duidelijk is welke materialen voor hergebruik in aanmerking komen.

grondstoffenmix_netwerk

Meerdere vooruitstrevende bedrijven en instellingen in de regio wilden als eerste met dit nieuwe product kennismaken. Het in de wijde omgeving bekende hotel & restaurant Villa Augustus stond vooraan. Maar ook Xylem, een Dordts bedrijf dat zich bezighoudt met allerlei vraagstukken rondom waterhuishouding, laat haar herbruikbare afval inmiddels op deze manier afvoeren. Ook vanuit de instellingen en (semi)overheid is er belangstelling. De zorginstelling Rivas houdt inmiddels op diverse locaties de grondstoffenmix gescheiden van het niet-herbruikbare afval en het Service Centrum Drechtsteden (waarin de overkoepelende zaken van de gemeenten in de regio ondergebracht zijn) start op 1 juni met aparte containers voor de grondstoffenmix.

Heeft uw bedrijf / instelling ook de ambitie om de maximale hoeveelheid grondstoffen te hergebruiken, dan kan bovenstaande werkwijze een goede basis zijn. Interesse? Neem vandaag nog contact op via 078-6222247 of www.netwerknv.nl.