EGM architecten – Vastgoedscan

Projecten

In de zorg zijn veel leegstand- en exploitatieproblemen, omdat onder andere zorg en wonen steeds meer van elkaar gescheiden worden. Hiervoor heeft EGM architecten i.s.m. een aantal partners een scan ‘Zorg voor uw vastgoed’ ontwikkeld. Deze procestool voor de zorg analyseert een locatie vanuit vijf verschillende disciplines in een vijftal processtappen ‘intake, verkennen, verbinden, terugkoppelen en nazorg’. Juist de mix van disciplines levert verrassende inzichten op en leidt tot een integrale totaaloplossing in plaats van deeloplossingen. Elementen als marktpotentie, omgeving, financiën, functionaliteit, techniek en juridische aspecten worden meegenomen in de analyse. Met de zorgvastgoedscan biedt het collectief realistische en duurzame oplossingsrichtingen – van klein tot groot – om kwaliteit van vastgoedobjecten te verhogen en/of risico’s te beperken. Meerdere zorginstellingen in Dordrecht en regio lopen tegen genoemde problematiek aan van hun vastgoed. Deze tool kan oplossingen bieden voor deze leegstand. Uiteraard is deze procestool ook bruikbaar voor leegstaande panden in andere sectoren.