KWS Infra – Sociaal ‘Circulair’ Denken

Projecten

Het sociaal, ‘circulair’ denken van KWS Infra (onderdeel van VolkerWessels en waarvan Julianahaven in Dordrecht een zusterbedrijf is) houdt in dat zoveel mogelijk werk- en geldstromen binnen de eigen omgeving gehouden wordt. Het investeringsbedrijf investeert in projecten. Deze projecten worden vervolgens door eigen ontwikkelingsbedrijven uitgewerkt en door eigen bedrijven gerealiseerd. Hierdoor blijven de bedrijven werk en personeel behouden, blijven geldstromen binnen het concern en wordt eventueel verlies van de een gecompenseerd met de winst van de ander. Dat resulteert in nieuwe opdrachten, een positieve uitstraling naar opdrachtgevers en medewerkers, nieuwe projecten en de cirkel begint dan weer opnieuw…

Ook gemeenten zouden van deze werkwijze gebruik kunnen maken door bij hun inkoop en uitbesteding niet alleen naar de financiële winst van een lage prijs te kijken, maar ook te kijken of er sociale winst te behalen valt op minder werkloosheid binnen de gemeente of regio, inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een prettige leefomgeving, meer lokale bestedingen en een betere uitstraling en aantrekkingskracht naar buiten. Waardoor mensen en bedrijven graag in die gemeenten willen komen wonen en werken, en bedrijven zich er willen vestigen. Hierdoor zullen de inkomsten voor de gemeente weer stijgen waardoor het verschil met een ‘lage prijs’ teniet wordt gedaan en op verschillende fronten meerwaarde wordt behaald.